top of page
Zaštita podataka

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije
 

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim ličnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Lični podaci su svi podaci s kojima se možete lično identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici vrši operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši podaci se prikupljaju kada nam ih saopštite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostali podaci se prikupljaju automatski ili uz vaš pristanak od strane naših IT sistema kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internet pretraživač, operativni sistem ili vrijeme pregleda stranice). Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za šta koristimo vaše podatke?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo da u bilo koje vrijeme besplatno dobijete informacije o porijeklu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih ličnih podataka. Također imate pravo zahtijevati ispravku ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoj pristanak za obradu podataka, možete opozvati ovu saglasnost u bilo kojem trenutku za budućnost. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi sa takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se naći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.
 

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Eksterni hosting
 

Ovu web stranicu hostira vanjski provajder usluga (hoster). Lični podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na serverima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora sa našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6 st. 1 lit. b DSGVO) i u interesu sigurnog, brzog i efikasnog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog provajdera ( Član 6. stav 1. tačka f GDPR).

Naš hoster će obraditi vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje njegovih obaveza i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

STRATO AG
Pascalstrasse 10
10587 Berlin

Zaključivanje ugovora za obradu narudžbi

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zaštitom podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s našim hosterom.
 

3. Opće informacije i obavezne informacije

privatnost
 

Operateri ovih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka. S vašim ličnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Lični podaci su podaci sa kojima se možete lično identifikovati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se to dešava.

Napominjemo da prijenos podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o nadležnom organu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:
 

FELLINI restoran
Na željezničkoj stanici Oslebshauser 21
28239 Bremen

Telefon: 0421/83 94 65 50
Email: adel_musa@hotmail.de

 

Odgovorno tijelo je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade ličnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije naveden određeni period pohrane, vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoj pristanak za obradu podataka, vaši podaci će biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dozvoljene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. porezni ili komercijalni periodi zadržavanja); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani kada ti razlozi prestanu da postoje.

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Naša web stranica uključuje alate kompanija sa sjedištem u SAD-u. Kada su ovi alati aktivni, vaši lični podaci mogu se prenijeti na američke servere odgovarajućih kompanija. Želimo da istaknemo da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka EU. Američke kompanije su obavezne da daju lične podatke bezbednosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete poduzeti pravni postupak protiv toga. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim serverima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Opoziv vašeg pristanka za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Pristanak koji ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na direktno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

AKO JE OBRADA PODATAKA ZASNOVANA NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA U BILO KOJE VRIJEME IZ RAZLOGA KOJI PROISTIČU IZ VAŠE ODREĐENE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI I NA PROFILANJE NA OSNOVU OVIH ODREDBA. DODATNA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE OBRADA ZASNIVA MOŽETE PRONAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE OSIM UKOLIKO MOŽEMO DOKAZATI SVEOBUHVATNE OSNOVE ZA OBRADU KOJE PREMAŽU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODU PRIGOVOR PREMA SKLADU 12).

UKOLIKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRAĐUJU ZA DIREKTNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO PRIGOVOR U BILO KOJE VRIJEME NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA U TAKVE OGLAŠAVANJE; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO DIREKTNO OGLAŠAVANJE. UKOLIKO SE PROTIVITE, VAŠI LIČNI PODACI NEĆE SE VIŠE KORISTITI U SVRHE DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (PRIMJED PREMA ČLANU 21 (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja GDPR-a, oni koji su pogođeni imaju pravo da ulože žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje žalbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo automatski na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa ugovorom predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Ako zatražite direktan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvodljivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifrovanu vezu možete prepoznati po tome što se adresna linija pretraživača mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu katanca u liniji vašeg pretraživača.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Informacije, brisanje i ispravke

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim ličnim podacima, njihovom porijeklu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravku ili brisanje ovih podataka u bilo kojem trenutku . Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s ličnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na adresi navedenoj u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporite tačnost vaših ličnih podataka koje čuvamo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

  • Ako se obrada vaših ličnih podataka dogodila/događa nezakonito, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja.

  • Ako nam vaši lični podaci više nisu potrebni, ali su vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili podnošenje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči umjesto da se izbrišu.

  • Ako ste uložili prigovor u skladu sa članom 21 (1) GDPR-a, vaši i naši interesi moraju biti vagani. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci - osim njihovog pohranjivanja - mogu se koristiti samo uz vaš pristanak ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Evropske unije ili države članice.
 

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1356bad_
 

Naša web stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu nakon vaše posjete. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići trećih strana također se mogu pohraniti na vašem krajnjem uređaju kada uđete na našu stranicu (kolačići treće strane). Oni omogućavaju nama ili vama da koristimo određene usluge kompanije treće strane (npr. kolačiće za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz video zapisa). Drugi kolačići se koriste za procjenu ponašanja korisnika ili za prikazivanje reklama.

Kolačići koji su potrebni za izvođenje procesa elektronske komunikacije (potrebni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike). pohranjeni na na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića radi tehnički bez grešaka i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako je zatražen pristanak za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići se pohranjuju isključivo na osnovu ove saglasnosti (član 6 (1) (a) GDPR); saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i dozvoliti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada je preglednik zatvoren. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste kompanije treće strane ili u svrhu analize, mi ćemo vas o tome posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Saglasnost za korištenje kolačića s Borlabs Cookie-om

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka na kolačiće Borlabs Cookie da dobije vašu saglasnost za pohranu određenih kolačića u vašem pretraživaču i da to dokumentira u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Provajder ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (u daljem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, Borlabs kolačić se pohranjuje u vašem pretraživaču, koji pohranjuje pristanak koji ste dali ili povlačenje ovog pristanka. Ovi podaci se ne prosljeđuju dobavljaču Borlabs kolačića.

Prikupljeni podaci se pohranjuju sve dok ne zatražite da ih izbrišemo ili sami izbrišemo Borlabs kolačić ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi. Obavezni zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromijenjeni. Detalji o obradi podataka od strane Borlabs Cookie-a mogu se pronaći na https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabs tehnologija pristanka na kolačiće koristi se za dobivanje zakonski propisane saglasnosti za korištenje kolačića. Pravni osnov za to je član 6. stav 1. tačka 1. slovo c GDPR.

Datoteke evidencije servera

Dobavljač stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvanim serverskim log datotekama koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. Ovo su:

  • Tip pretraživača i verzija pretraživača

  • operativni sistem koji se koristi

  • URL upućivača

  • Ime hosta računara koji pristupa

  • Vrijeme zahtjeva servera

  • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi podaci se prikupljaju na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu moraju biti snimljeni serverski log fajlovi.

kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ne prosljeđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stav 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR) ako se ovo pitalo.

Podaci koje unesete u kontakt obrazac ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obavezne zakonske odredbe - posebno periodi zadržavanja - ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit uključujući sve rezultirajuće lične podatke (ime, upit) ćemo pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stav 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR) ako se ovo pitalo.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će s nama sve dok ne zatražite brisanje, ne opozovete svoj pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obavezne zakonske odredbe - posebno zakonski rokovi zadržavanja - ostaju nepromijenjene.
 

5. Dodaci i alati
 

Google Web Fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje pruža Google za ujednačen prikaz fontova. Google fontovi se instaliraju lokalno. Nema veze sa Google serverima.

Dodatne informacije o Google Web Fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq iu Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

google mape

Ova stranica koristi uslugu mape Google Maps. Provajder je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Da biste koristili funkcije Google Maps, potrebno je sačuvati svoju IP adresu. Ove informacije se obično prenose na Google server u SAD i tamo pohranjuju. Provajder ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Google Maps se koristi u interesu atraktivne prezentacije naših online ponuda i radi lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. Ovo predstavlja legitimni interes u smislu člana 6. stav 1. slova f GDPR-a.Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na osnovu člana 6. stav 1. slova a GDPR-a; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Prijenos podataka u SAD zasniva se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

bottom of page