top of page
Zaštita podataka

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije
 

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove web stranice.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, tu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi s takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.
 

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjski hosting
 

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6. st. 1. lit. b DSGVO) te u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( članak 6. stavak 1. lit. f GDPR).

Naš hoster će obrađivati vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje njegovih obveza izvršenja i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

STRATO AG
Pascalstrasse 10
10587 Berlin

Sklapanje ugovora za obradu narudžbi

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zahtjevima zaštite podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbe s našim hosterom.
 

3. Opći podaci i obvezni podaci

privatnost
 

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:
 

restoran FELLINI
Na željezničkoj stanici Oslebshauser 21
28239 Bremen

Telefon: 0421/83 94 65 50
E-pošta: adel_musa@hotmail.de

 

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili opozovete svoj pristanak za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. porezna ili komercijalna razdoblja čuvanja); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Kada su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenijeti na američke poslužitelje dotičnih tvrtki. Željeli bismo istaknuti da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona EU-a o zaštiti podataka. Američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravne radnje. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PRIGOVORITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE NA KOJE SE ODNOSI OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI OPSEĆNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. (1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U BILO KOJE VRIJEME ULOŽITI PRIGOVOR OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U TAKVE SVRHE OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođene osobe imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu ako imate dodatnih pitanja u vezi s osobnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U svakom trenutku nas možete kontaktirati na adresu navedenu u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

  • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.

  • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.

  • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – smiju koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.
 

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

     
 

Naša web stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

U nekim slučajevima kolačići tvrtki trećih strana također se mogu pohraniti na vaš krajnji uređaj kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni omogućuju nama ili vama korištenje određenih usluga tvrtke treće strane (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provođenje procesa elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike). pohranjeni na na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići pohranjuju se isključivo na temelju te suglasnosti (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR); privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Pristanak na kolačiće s Borlabsovim kolačićima

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka na kolačiće Borlabs Cookie za dobivanje vašeg pristanka na pohranjivanje određenih kolačića u vašem pregledniku i dokumentiranje toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Dobavljač ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, Borlabs kolačić se pohranjuje u vaš preglednik, koji pohranjuje privolu koju ste dali ili povlačenje te privole. Ovi se podaci ne prosljeđuju pružatelju Borlabsovih kolačića.

Prikupljeni podaci pohranjuju se sve dok ne zatražite da ih izbrišemo ili sami izbrišete Borlabs kolačić ili više ne vrijedi svrha pohranjivanja podataka. Obvezna zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena. Pojedinosti o obradi podataka pomoću Borlabs Cookie mogu se pronaći na https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Borlabsova tehnologija suglasnosti za kolačiće koristi se za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka 1. slova c GDPR-a.

Dnevnici poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

  • Vrsta i verzija preglednika

  • operativni sustav koji se koristi

  • URL preporuke

  • Ime glavnog računala koje pristupa

  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja

  • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - u tu svrhu moraju se snimiti log datoteke poslužitelja.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe - posebno razdoblja čuvanja - ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, upit) ćemo pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ne prosljeđujemo te podatke bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje, opozovete privolu za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe - posebice zakonska razdoblja čuvanja - ostaju nepromijenjene.
 

5. Dodaci i alati
 

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za jedinstveni prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima.

Dodatne informacije o Google Web Fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Google karte se koriste u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude i lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naveli na web stranici. Ovo predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. slova f GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. slova a GDPR-a; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Više informacija o rukovanju korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

bottom of page